Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce

Nabízíme veškeré zemní a výkopové práce v jakémkoliv rozsahu. Díky rozsáhle nabídce Našich strojů jako jsou traktorbagry, minibagry a smykové nakladače od firmy JCB a kolové a pásové bagry Našich partnerů jsme schopni zabezpečit kompletní služby v oblasti zemních prací. Provádíme například rovnání a svahování terénu, výkopy základových pasů rodinných domů, hloubení jam pro bazén, výkopové práce veškerých inženýrských sítí, skrývání ornice, nakládání a přemisťování zeminy a jiných hmot, těžbu zemin a jiných sypkých hmot, demoliční práce, skládání a převoz paletovaného materiálu a ruční výkopové práce například okolo inženýrských sítí. Samozřejmostí je odborně proškolená obsluha s letitými zkušenostmi. Dále nabízíme pro ucelení dodávky zemních prací přepravu stavebních strojů a nákladní dopravu sypkých hmot a s tím spojený prodej sypkých hmot nebo třeba i likvidaci odpadu a uložení zeminy na deponii. Vzhledem k tomu že provozujeme vlastní deponii pro prodej štěrků, písků, orné půdy a uložení zemin v kombinaci s moderními a výkonnými stroji a odborně proškolenou obsluhou s letitými zkušenostmi, proto může být naše cena – viz ceník při ucelených zemních prací nižší oproti konkurenci.