Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Zámková dlažba

Zámková dlažba je stále oblíbenějším způsobem, jak elegantně a účinně vybudovat zpevněné plochy. V dnešní době je kvalita betonových dlažeb opravdu vysoká a vydrží i hrubší zacházení či vysokou frekvenci pojezdu. Nejen tradiční šedá, ale i barevná zámková dlažba skvěle splňuje všechny požadavky pro bezproblémové užívání. Je odolná, bezúdržbová a má dlouhou životnost. Aby zámková dlažba splňovala všechny tyto na ní kladené požadavky, tak velmi záleží na úpravě jejího podloží.

Stroje a nástroje pro pokládku zámkové dlažby

Disponujeme kompletním zázemím pro pokládku zámkové dlažby, jako je stojanová pila, lámačka (štípačka) zámkové dlažby, ruční dlažební lišta a kleště na obrubníky. Pro hutnění podkladů zámkových dlažeb máme k dispozici kompletní řadu vibrační techniky – půjčovna strojů.

Vše vlastníme, nic si nepůjčujeme. Stroje a nástroje jsou přítomni na stavbě po celou dobu realizace zakázky a využívány pouze stroje k danému úkonu určené bez kompromisů. Na našich stavbách se například nestane aby 90 Kg jednosměrná vibrační deska hutnila podklad pod pojezdovou zámkovou dlažbu.

 

Pokládka zámkové dlažby

Nabízíme pokládku zámkové dlažby nebo zhotovení kompletní skladby zámkové dlažby na klíč. Od zemních prací a dodávky materiálu jak sypkého - prodej sypkých hmot tak i samotné zámkové dlažby a obrubníků. Až po samotné položení zámkové dlažby. Při realizaci zámkové dlažby dbáme na řádné mocnosti jednotlivých vrstev podkladu dle technologického postupu a na rovnosti a spádu samotné zámkové dlažby. Snažíme se aby naše služby byly komplexní a proto nabízíme i kamenické práce a výstavbu různých objektů jako jsou například opěrné zdi, schodiště nebo odvodňovací žlaby a oplocení.

 

Materiály pro podklad pod zámkovou dlažbu

V naší nabídce nechybí kompletní sortiment kameniva pro realizaci podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu.

 

Podkladní vrstvy

  • Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nedokáže suplovat jakékoli nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách.
  • Řádně zhutněná pláň (modul přetvářnosti 30 MPa) a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických podmínek a předpokládaného zatížení budoucí plochy. Orientační vzorové skladby naleznete níže na této stránce, přesto se vyplatí konzultace s odborníkem.
  • Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10-15 cm. Předejdeme tak nebezpečí "propadání" dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy.
  • Pro podkladní vrstvy se používá pouze kvalitní certifikované kamenivo různých frakcí. Konkrétní frakce kameniva doporučeného pro jednotlivé podkladní vrstvy jsou uvedeny ve vzorových skladbách.
  • Nejvhodnějším materiálem pro provedení kladecí vrstvy je drcené kamenivo frakce 4-8 mm, případně frakce 2-5 mm. Nedoporučujeme používat různé levné prosívky s vysokým podílem prachových částic. Kladecí vrstva se rovná stažením latí.
  • Přesnost a precizní práce při rozprostření a finálním urovnání kladecí vrstvy, včetně zajištění výškových a spádových poměrů, je nezbytnou podmínkou pro úspěšné provedení vrchní stavby - krytu zpevněné plochy. Vlastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodicí lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5-8 mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně.

Doporučená složení podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu

Varianty pro chodník

 

Varianty pro pojezdové plochy do 3,5tuny

 

Varianty pro pojezdové plochy nad 3,5tuny