Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Stavební práce

Nabízíme kompletní stavební práce, od vytvoření projektové dokumentace dle požadavků investora a následného vyřízení stavebního povolení a jednání se stavebním úřadem, po samotnou výrobu, která je po celou dobu stavby kontrolována autorizovanou osobou a zakončena kolaudací Vašeho díla. Zásluhou sehranému týmu profesionálů, který působí v oboru mnoho let a má za sebou mnoho úspěšně dokončených rozsáhlých staveb a našemu strojnímu a vozovému zázemí, jsme schopni zkvalitnit a zefektivnit výrobu tak abychom dosáhli té nejnižší možné ceny, avšak s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu provedených prací. Kde se řídíme pravidlem nulových víceprací, protože opravdový profesionál by měl znát problematiku technologie a s tím spojená rizika, tak aby nevznikli žádné vícepráce.

 

- zemní a výkopové práce

- zakládání staveb

- svislé a vodorovné betonové konstrukce

- zděné konstrukce

- zámkové dlažby

- komunikace

- bourací práce

- inženýrské sítě

- izolace všech konstrukcí

- zateplení budov

- podlahové konstrukce

- kompletní střešní konstrukce

- vnitřní a vnější omítky

- obklady a dlažby

Základová deska

Je nejdůležitějších částí každé stavby, základová deska přenáší staticky svislé zatížení vrchní stavby do terénu a zároveň musí vytvářet podklad na různých typech zeminy. Proto správný návrh základové konstrukce, výběr materiálů a kvalita provedení je velmi důležitá.

Hrubá stavba

Hrubá stavba je jednou ze stavebních fází výstavby domu, kde nejde o normovaný rozsah stavby. Vše je závislé na dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby. Obecně však platí že hrubá stavba obsahuje kompletní základové konstrukce, izolace základové desky, svislé obvodové a vnitřní příčkové zdivo, stropní konstrukce a kompletní střešní konstrukce jako krov, klempířské prvky a krytinu. Pokud objekt obsahuje schodiště, komín a integrované střešní tepelné izolace tak i tyto prvky patří u solidních dodavatelů staveb ke hrubé stavbě.

Zámková dlažba

Zámková dlažba je stále oblíbenějším způsobem, jak elegantně a účinně vybudovat zpevněné plochy. V dnešní době je kvalita betonových dlažeb opravdu vysoká a vydrží i hrubší zacházení či vysokou frekvenci pojezdu. Nejen tradiční šedá, ale i barevná zámková dlažba skvěle splňuje všechny požadavky pro bezproblémové užívání. Je odolná, bezúdržbová a má dlouhou životnost. Aby zámková dlažba splňovala všechny tyto na ní kladené požadavky, tak velmi záleží na úpravě jejího podloží.