Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Hrubá stavba

Hrubá stavba je jednou ze stavebních fází výstavby domu, kde nejde o normovaný rozsah stavby. Vše je závislé na dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby. Obecně však platí že hrubá stavba obsahuje kompletní základové konstrukce, izolace základové desky, svislé obvodové a vnitřní příčkové zdivo, stropní konstrukce a kompletní střešní konstrukce jako krov, klempířské prvky a krytinu. Pokud objekt obsahuje schodiště, komín a integrované střešní tepelné izolace tak i tyto prvky patří u solidních dodavatelů staveb ke hrubé stavbě.

Hrubá stavba na klíč

Kvalitně zhotovené hrubá stavba na klíč profesionální stavební firmou je stále oblíbenějším kompromisem mezi realizací stavby svépomocí a realizací celého domu na klíč. Kdy realizace celého rodinného domu na klíč je nejnákladnější variantou výstavby, oproti výstavbě svépomocí, která je sice tou nejlevnější variantou, ale má svá rizika v podobě nezkušenosti a neznalosti technologie, časové náročnosti a absenci strojního a technického zázemí pro docílení kvality hrubé stavby.

Proto zde nastupuje již výše zmíněná velmi oblíbená varianta výstavby hrubé stavby na klíč, která skloubí výhody obou variant, jako kvalitu konstrukcí domu při realizaci celého domu na klíč a snížení finální ceny hotového domu při výstavbě svépomocí.

Stavebník se po převzetí hrubé stavby bude sám rozhodovat, které dokončovací práce, povrchové úpravy a řemeslné schopnosti jsou dostupné jemu samému a v kterých případech si přizve odborníky.

 

Při výstavbě hrubé stavby striktně dodržujeme technologie výstavby jednotlivých zdících systémů. Naše nároky na kvalitu a přesnost výstavby jdou vysoko nad rámec normy. Disponujeme pravidelně seřizovanými a atestovanými měřícími přístroji, dále veškerým speciálním nářadím a technickým zázemím ke zdění všech dostupných zdících systémů, jako například porotherm - heluz a wienerberger nebo pórobeton - ytong a porfix. V našem zázemí nechybí profesionální lešení nebo kompletní šalovací systém svislých a vodorovných konstrukcí Peri. Po celou dobu výstavby můžeme využívat flexibilní služby našeho statika a autorizované osoby, to Vám i nám umožňuje rychle zareagovat na změnu projektové dokumentace během realizace stavby k Vaší spokojenosti.

Cena hrubé stavby na klíč

Cena hrubé stavby záleží na náročnosti stavby, terénu, geologických podmínkách a lokality, na použitých materiálech, na složitosti projektové dokumentace, kdy složitý projekt přináší navýšení ceny. Nejde proto jednoduchou cestou říci cenu hrubé stavby. Každá projektová dokumentace se musí posuzovat individuálně a proto nás neváhejte kontaktovat kontaktovat pro zpracovaní cenové nabídky Vaší hrubé stavby.