Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Doprava sypkých hmot a stavebního materiálu

Nabízíme autodopravu sypkých hmot jako jsou štěrky, písky, kamenivo, recykláty, zeminy a orné půdy. Dále nabízíme odvoz a následnou likvidaci odpadu či uložení zeminy na deponie.

Doprava sypkých hmot a stavebního materiálu

Nabízíme autodopravu sypkých hmot jako jsou štěrky, písky, kamenivo, recykláty a orná půda (ornice). Jsme smluvními partnery většiny kamenolomů a pískoven v regionu, proto naše cena je jedna z nejnižších na trhu - ceník sypkých hmot. Dopravu zajišťujeme třístrannými nákladními vozy a vozy s návěsovou nástavbou, od 1tuny do 28tun s možností pronájmu těchto vozů – ceník. Dále nabízíme dopravu potěrových (suchých/zavlhlých) betonů, regionální dopravu paletového stavebního materiálů v množství 28palet (11,2ldm) a odvoz odpadu či zeminy s následnou likvidací, který likvidujeme na skládkách k tomu určených a v recyklačních centrech. Samozřejmostí je kompletní pojištění přepravovaného materiálu a sypkých hmot.