Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Demolice

Zaměřujeme se na demolice objektů malého a středního rozsahu. Stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů s hydraulickými kladivy.

Demolice staveb a rodinných domů

Zaměřujeme se na demolice objektů malého a středního rozsahu jako jsou rodinné domy, garáže, vodohospodářské objekty, komíny, opěrné zdi a zpevněné betonové nebo asfaltové plochy. K těmto demolicím používáme bagry různých velikostí od minibagrů až po těžké pásové bagry s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou. Stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů a nebo i ručně. Dále nabízíme odvoz a následnou likvidaci odpadu, který likvidujeme na skládkách k tomu určených a v recyklačních centrech. V Naší nabídce nechybí vyřízení povolení k demolici a po provedení samotné demolice nabízíme stavební práce na nových objektech.