Zajímá Vás cena, potřebujete rychle řešení?

Volejte: 733 727 522

Nabízíme prodej sypkých stavebních materiálů a s tím spojenou nákladní dopravu do místa spotřeby. Již od 1tuny do 28tun hmotnosti nákladu. Dopravu zajišťujeme třístrannými nákladními vozy a vozy s návěsovou nástavbou. Více v rubrice Doprava sypkých hmot a stavebního materiálu.

Prodej štěrkopísku

Prodej štěrkopísku

Frakce 0-4. Vhodný pro výrobu betonu nebo jako podklad pod základové desky nebo zámkovou dlažbu.

Cena za tunu:267 Kč (220 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej jemného drceného kameniva

Prodej jemného drceného kameniva

Frakce 2-5. Vhodný pro kladecí vrstvu zámkových dlažeb

Cena za tunu:382 Kč (315 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej jemného drceného kameniva

Prodej jemného drceného kameniva

Frakce 4-8. Vhodný pro kladecí vrstvu zámkových dlažeb nebo pro výrobu betonu.

Cena za tunu:382 Kč (315 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej drceného kameniva

Prodej drceného kameniva

Frakce 8-16. Vhodný pro výrobu betonu

Cena za tunu:354 Kč (292 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej drceného kameniva

Prodej drceného kameniva

Frakce 16-32. Vhodný pro výrobu betonu nebo jako podklad pod zámkovou dlažbu a základové desky

Cena za tunu:345 Kč (285 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej hrubého drceného kameniva

Prodej hrubého drceného kameniva

Frakce 32-63. Vhodný jako rozložný podklad pod komunikace nebo do drenáží

Cena za tunu:310 Kč (256 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej hrubého drceného kameniva

Prodej hrubého drceného kameniva

Frakce 63-125. Vhodný jako rozložný podklad pod nestabilní komunikace

Cena za tunu:293 Kč (242 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej štěrkodrtě (minerální beton)

Prodej štěrkodrtě (minerální beton)

Frakce 0-32. Vhodný jako podklad pod komunikace nebo zámkové dlažby

Cena za tunu:293 Kč (242 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej štěrkodrtě

Prodej štěrkodrtě

Frakce 0-63. Vhodný jako podklad pod nestabilní komunikace

Cena za tunu:293 Kč (242 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej šotoliny (odval)

Prodej šotoliny (odval)

Vhodný jako zásypový materiál

Cena za tunu:61 Kč (50 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej asfaltového recyklátu

Prodej asfaltového recyklátu

Vhodný pro výstavbu a zpevnění dočasných komunikací

Cena za tunu:182 Kč (150 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej zeminy (ornice) tříděná

Prodej zeminy (ornice) tříděná

Tř. 1. Vhodný pro zakládání trávníků

Cena za tunu:273 Kč (225 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej zeminy (ornice) netříděná

Prodej zeminy (ornice) netříděná

Tř. 2. Vhodný pro zakládání trávníků

Cena za tunu:182 Kč (150 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej kopaného písku

Prodej kopaného písku

Frakce 0-1. Vhodný pro výrobu malty nebo jako zásyp inženýrský sítí.

Cena za tunu:255 Kč (210 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522

Prodej zásypového písku

Prodej zásypového písku

Vhodný pro zásyp inženýrských sítí nebo objektů.

Cena za tunu:236 Kč (195 Kč bez DPH)

Pro nákup volejte: 733 727 522